lidmaatschap.

Wat is inbegrepen in het jaarlijks lidgeld:

  • Inkom tot het zwembad.
  • Verzekering
  • Aansluiting tot de federatie van BEFOS – NELOS
  • Abonnement op het federaal tijdschrift “Hippocampus”
  • Gebruik van flessen, ontspanner en trimvest op training en het eerste jaar in open water.
  • Onbeperkt vullen van uw eigen duikfles
  • CMAS brevetkaart (internationaal erkend)
  • Alle opleidingen gegeven door eigen ervaren instructeurs
  • Cursusboek 1* duiker, een set duiktabellen duik- en logboekje, alles mooi opgeborgen in een handig tasje

Medisch onderzoek

Om te kunnen aansluiten bij onze duikschool of duikclub dient men de leeftijd van 14 jaar bereikt te hebben.
Eveneens is een doktersattest vereist die verklaart dat u medisch geschikt bent om de duiksport te beoefenen.
Dit attest mag afgegeven worden door de huisarts.
Het medisch attest dient jaarlijks vernieuwt te worden bij het herinschrijven voor het daarop volgende jaar.
Voor personen die de leeftijd van 45 jaar bereikt hebben is een elektrocardiogram onder belasting afgenomen door een hartspecialist vereist.

Wat kost het ?

210 € voor nieuwe 1* duikers of voor het eerste jaar lidmaatschap voor reeds gebrevetteerde duikers.
Bij aansluiten van meerdere personen uit het zelfde gezin en wonende onder hetzelfde dak is er een korting van 26 € voor de persoon die als tweede lid inschrijft.
Wanneer men lid wordt in het lopende kalenderjaar betaald men per kwartaal minder.

Het lidgeld is ook minder volgens het brevet dat men bezit en dit vanaf het tweede volledige jaar lidmaatschap